Collectif les morts de la rue - Collectief Straatdoden

Nederlandse versie klik hier

 

Image

 

Le collectif est composé d’associations de première ligne, de ceux qui vivent aujourd’hui dans la rue, d’autres citoyens bruxellois et d’institutions. Ensemble, ils constituent un réseau pour permettre un départ digne de tous les habitants de la rue au moment de leur décès. Le collectif organise lors de leur mort un rassemblement en leur mémoire pour ne plus laisser partir un être humain dans l’indifférence. Faire réaliser la dureté de la vie en rue, les raisons de ces morts. Interpeller les responsables et  la société à mieux comprendre et à s’engager pour que cela change sont également des missions du collectif.

« En honorant les morts, nous agissons aussi pour les vivants ».

Une fois par an, le collectif organise un hommage plus officiel à toutes les personnes décédées au cours de l’année qui le précéde et ce, en association avec d’autres villes belges et européennes. Pour chacunes des activités du collectif (cérémonie d’enterrement, réunions, cérémonie d’hommage), les partenaires trouvent fondamental que les personnes vivant en rue y soient impliquées.

Bert De Bock, travailleur de rue à Diogènes, assure la coordination du Collectif.

 

 

 

 

 

 

Nedrelandse versie

 

Image

 

Het Collectief is samengesteld uit eerstelijnsorganisaties, uit straatbewoners en inwoners van Brussel. Samen vormen ze een netwerk dat ijvert voor een waardig afscheid van straatbewoners of ex straatbewoners op het moment van hun overlijden. Bij hun overlijden brengt het collectief vrienden en familie samen om hen niet meer in onverschilligheid te laten heengaan.
Het collectief heeft bovendien als doelstelling te informeren over het harde leven op straat en de redenen waarom mensen overlijden.  Ze sporen verantwoordelijken en burgers aan tot een beter begrip en het opnemen van een engament tot verandering.

“Door de doden te eren ijveren we ook voor de levenden.”

Eén keer per jaar organiseert het collectief een herdenkingsdienst voor zij de het jaar voordien zijn overleden, ze doen dit in samenwerking met andere Belgische en Europese steden.
Voor elk van de activiteiten van het Collectief (begrafenis, vergaderingen, herdenkingsdienst) staat de organisatie er op dat de straatbewoners zelf betrokken worden bij het gebeuren.

Straathoekwerker bij Diogenes, is Bert De Bock, coördinator van het Collectief.

Créer un site avec Wikeo !